Wspólnicy

Barbara Żuradzka

Wspólnik Założyciel.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 70-tych została wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Katowicach.

Praktykę radcowską zaczynała w zespołach radcowskich przy obsłudze Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM oraz PP Lasów Państwowych. Póżniej kierowała zespołem radców prawnych PSS Społem.

zobacz więcej...

Krzysztof Żuradzki

Wspólnik.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Adwokat. Od początku swojej praktyki zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz prawną obsługą procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności umów budowlanych. Uczestniczy w procedurach związanych z  tworzeniem, zmianą czy przekształcaniem przedsiębiorców.

zobacz więcej...

Łukasz Jarski

Wspólnik.

Adwokat. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ich ukończeniu, przez ponad dziesięć lat piastował godność sędziego, rozstrzygając w sprawach karnych i cywilnych. W lipcu 2006 roku został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w obsłudze spółek prawa handlowego, fundacji oraz prowadzeniu postępowań rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

zobacz więcej...

Aleksander Stuglik

Wspólnik Zarządzający 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach i studia doktoranckie. Prawnik zagraniczny, posiada rejestrację w American Bar Association i Law Society of Ireland.

zobacz więcej...

Marian Żuradzki

Wspólnik Założyciel.

Adwokat. Były prokurator i radca prawny. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Specjalizuje się w prawie karnym i rodzinnym.

zobacz więcej...

Współpracownicy

Agnieszka Plucińska

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 r. Od tego roku prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie doradztwa podatkowego i obsługi kadrowo-księgowej przedsiębiorców. 24 listopada 1997 r. została wpisana na listę doradców podatkowych pod nr 02707. 

W obliczu ciągle zmieniających się przepisów, zmiennego orzecznictwa, coraz to większa grupa przedsiębiorców korzystała z usług firmy doradczej prowadzonej przez Agnieszkę Plucińską.
 
zobacz więcej...

Andrzej Babilas

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Związany z kancelarią od 5 lat. W 2010 roku został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych, jak również przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Prowadzi również sprawy karne, gdzie występuje jako obrońca podejrzanych i oskarżonych w sprawach o przestępstwa gospodarcze i karnoskarbowe.

zobacz więcej...

Hana Kuncova

Adwokat czeska. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Po okresie pracy dla wiodących czeskich kancelarii prawnych, prowadzi własną kancelarię w Pradze, zatrudniającą prawników i obsługującą przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, upadłościowego, gospodarczego i cywilnego.

zobacz więcej...

Helena Andreou

Ukończyła Wydziały Prawa Uniwersytetów w Leicester  i Sheffield, gdzie uzyskała tytuły LLB i  LLM.  Członek Cyprus Bar Association. Od 2003 partner, następnie partner zarządzający w kancelarii Antonis Andreou&Co LLC w Larnace. W praktyce zawodowej zajmuje się między innymi prawem handlowym, prawem spółek, bankowym i postępowaniami spornymi.

zobacz więcej...

Jan Misura

Adwokat słowacki, dr nauk prawnych, ukończył Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie w 2003 roku. Podczas studiów i po studiach pracował jako adwokat między innymi w zakresie własności intelektualnej w kancelarii Neuschl&Wspólnicy, a następnie jako prawnik spółki  Tesco Stores SR, as. W 2005 roku pomyślnie zdał egzamin w dziedzinie studiów prawa międzynarodowego i prawa handlowego, uzyskując następnie tytuł doktora nauk prawnych.

zobacz więcej...
powrót