Zasady współpracy

Regulamin świadczenia usług:

Nasze usługi świadczymy w oparciu o regulamin świadczenia usług, przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz przepisy korporacyjne adwokatów i radców prawnych Zlecenie nam sprawy przez klienta oznacza akceptację tego regulaminu.

Ubezpieczenie:

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów i radców prawnych, Kancelaria posiada ubezpieczenie nadwyżkowe w wysokości 4.000.000,00 złotych.

Rozliczenia:

Stosowane przez kancelarię stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, a także od nakładu pracy zaangażowanych prawników kancelarii. Zasadą, jaką nasza kancelaria kieruje się w rozliczeniach z klientami jest dostarczenie satysfakcjonującej obsługi za rozsądną cenę. Mając na uwadze różne typu spraw, jakie prowadzimy i idące w ślad za tym możliwości ustalenia ceny naszych usług, przygotowaliśmy do wyboru różne, dogodne systemy rozliczeń:

  • ryczałt z limitem godzin,
  • system rozliczeń ryczałtowych,
  • system rozliczeń godzinowych,
  • systemy z premią za sukces,

Zakładanie i sprzedaż spółek, bez względu na jurysdykcję, objęte jest stałym cennikiem.

 

Ryczałt z limitem godzin

Dla klientów zainteresowanych stałą obsługą, Kancelaria oferuje system ryczałtowo - godzinowy z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy prawników. Oferujemy ryczałty miesięczne 20 - 120 godzinne. Każda godzina powyżej ryczałtu jest płatna według stawki godzinowej. W ramach ryczałtu liczony jest faktyczny czas poświęcony na załatwienie danej sprawy. System ten jest korzystny dlatego, iż w ramach tego systemu istotne jest zrealizowanie zlecenia, nie zaś faktyczny czas, jaki został na to poświęcony.  Dotychczasowe doświadczenie uczy nas, iż nasi średni i mali klienci korzystają z naszych usług około 20 - 80 godzin miesięcznie.

System rozliczeń ryczałtowych

Na życzenie Klienta możliwe jest określenie ryczałtowego wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy, np. postępowania przed sądem, postępowania rejestrowego itp. System ten jest korzystny dla Klientów, którzy pragną z góry znać koszty obsługi prawnej. Na korzyść systemu ryczałtowego przemawia to, iż Klient ma zapewnioną stałą opiekę prawnika bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższych okresach czasu, przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy. Przy zlecaniu prowadzenia postępowania sądowego w imieniu Klienta rozliczenia oparte są o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych.

System rozliczeń godzinowych

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają przypisane im stawki godzinowe. Dzięki systemowi rozliczeń godzinowych Klient płaci jedynie za czas efektywnie poświęcony na pracę. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów związanych ze stałym ryczałtem. Dokładne rozliczenie z czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego żądanie wraz z fakturą. System rozliczeń godzinowych jest systemem użytecznym dla Klientów w zasadzie wyłącznie przy okazyjnym korzystaniu z usług naszej Kancelarii, np. przy zamówieniu opinii prawnej, lub przygotowaniu strategii podatkowej. Klientom nastawionym na dłuższą współpracę proponujemy systemy rozliczeń ryczałtowych oraz ryczałty z limitem godzin.

Systemy z premią za sukces

W przypadku niektórych spraw, głównie sądowych, Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (uzyskanego wyniku procesu lub innej sprawy).

Ważnym elementem organizacji pracy jest opieka nad klientem przez jednego z Partnerów kancelarii. Codzienna współpraca z klientem spoczywa w rękach dedykowanego do danej sprawy prawnika – specjalisty. W bardziej skomplikowanych przypadkach, tworzone są zespoły, które pracują nad rozwiązaniem interesujących klienta zagadnień.

powrót