Wakacje na Cyprze... podatkowe

Na Wyspie Afrodyty działamy od ponad 10 lat. Po okresie współpracy z rozmaitymi miejscowymi prawnikami i biurami rachunkowymi, zdecydowaliśmy się na dłuższy związek z kancelarią prawną z Larnaki, z którą otworzyliśmy wspólne biuro. Mamy z niego piękny widok na larnakańskie słone jezioro, otwierają się też wspaniałe perspektywy pasm górskich. To w tym miejscu Helena i Aleksander knują dla naszych klientów, wymyślając mniej, lub bardziej skomplikowane rozwiązania dotyczące optymalizacji podatkowej.

 

Cypr jest dla nas swego rodzaju bramą, przez którą działania biznesowe i pieniądze naszych klientów wędrują w świat, często wracając tamtędy do Polski. Zawirowania związane z problemami dwóch cypryjskich banków, jakie miały miejsce na początku roku 2013, nie wpłynęły na atrakcyjność Cypru, jako miejsca rejestracji spółek.

 

Pomimo, iż polskie władze doprowadziły do zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), to trzeba podkreślić, iż zakres  zmian dot. tzw. wynagrodzeń dyrektorów oraz klauzuli tax sparing nie ma wpływu na atrakcyjność podatkową Cypru.  Co prawda w efekcie tych zmian klauzuli tax sparing, podatek od dywidend wypłacanych do Polski wynosi nie 9% jak poprzednio, a 19%, ale to nie oznacza, iż  dywidendy te nie mogą być wypłacane do Polski "okrężnie" np. przez Słowację, Luksemburg, czy inne kraje, albo anonimowo reinwestowane. Z kolei, jeśli idzie o nieopodatkowane wynagrodzenia dyrektorów spółki cypryjskiej, to takim dyrektorem może być np. spółka z Dubaju, której dyrektorami są Polacy.

 

Jesteśmy przekonani, iż Cypr pozostanie korzystnym miejscem dla prowadzenia biznesu, już tylko w racji lepszych relacji z urzędami skarbowymi, generalnie niższych, aniżeli w Polsce kosztów funkcjonowania spółek (zarówno jeśli idzie o koszty funkcjonowania biura, jak i koszty księgowości), a także istniejących zachęt podatkowych, takich jak niższy, niż podatek dochodowy od przedsiębiorców, w którym - na przykład -  przychody z zysków kapitałowych (sprzedaży udziałów lub akcji, dywidend, zyski z innych papierów wartościowych) osiąganych przez CIT są  zwolnione. Niezależnie od wykokości podatku CIT, Cypr prowadzi tzw. liberalną politykę kosztów uzyskania przychodów dla spółek nie prowadzacych działalności na miejscu, co powoduje, iż faktycznie płacony podatek CIT praktycznie nigdy nie osiąga poziomu ustawowego, kształtując się na poziomie około 5%.Cypr, umożliwia też daleko posunięte zachowanie poufności inwestora poprzez szerokie stosowanie instytucji nominalnego członka zarządu, czy nominalnego udziałowca. Pewien znany prawnik z Nikozji, obsługujący głównie inwestorów rosyjskich twierdzi, iż "nominalnie", poprzez sieć spółek, w których jego spółki są udziałowcami nominalnymi, jest właścicielem 5% nieruchomości w Moskwie...

 

Kontakt:


Aleksander Stuglik
Email: astuglik@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót