Szkolenia

Ważną częścią aktywności kancelarii jest prowadzenie szkoleń. Taką działalność prowadzimy od 1998 roku, od kiedy pracujemy jako wykładowcy w szkołach wyższych i trenerzy w firmach szkoleniowych. Nasi  wspólnicy między innymi pracowali na rzecz Politechniki Śląskiej (Studia podyplomowe, lata 2004-2008), Uniwersytetu Śląskiego w roku 2006 (wykłady dla Katowickiej Szkoły Policji), Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu (lata 1998-2007), Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (lata 2000-2001), Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ "Facultas Iuridica" (w roku 2007), a także od 2002 jako trenerzy w Katowickiej Szkole Menedżerów CKK Interdont Sp. z o.o. oraz w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Nasi eksperci uczestniczyli i uczestniczą we wszystkich  programach dofinansowywanych z funduszy PHARE, SPO  WKP,  ZPORR oraz RZL, w tym – między innymi w takich projektach jak: ogólnopolski projekt „Krajowy Rozwój Eksportu” w latach 2002-2004 finansowany z PHARE, ogólnopolski projekt „PROTON” w ramach RZL w latach 2007-2009, „Młodzi Kontra Śląski Rynek Pracy” w latach 2009-2010, a obecnie uczestniczą w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.
 

Braliśmy udział jako eksperci w panelach dotyczących przedsiębiorczości w ramach I i II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Oferta szkoleń obejmuje:

Szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności:

 • szkolenia ogólne z prawa pracy,
 • czas pracy, w tym czas pracy kierowców,
 • ochrona mienia pracodawcy-odpowiedzialność pracownicza,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • umowy o zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, w tym:

 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo budowlane,
 • postępowania rejestrowe przed KRS,
 • ochronę informacji w przedsiębiorstwie,
 • optymalizację podatkową,
 • zawieranie i negocjowanie umów gospodarczych,
 • Incoterms.
   

 

Kontakt:


Elżbieta Steinmann
Email: esteinmann@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót