Rynek czeski

Republika Czeska należy do pierwszej piątki najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej, zaraz po Niemczech i Słowacji. Zarówno Czechy, jak i Polska odnotowują obecnie znaczący wzrost obrotów handlowych. Dynamicznie rozwija się eksport polskich produktów, zwłaszcza tych, które na tutejszym rynku osiągnęły w ostatnich latach bardzo wysoki poziom konkurencyjności. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów przemysłu odzieżowego, obuwniczego, meblowego, sprzętu AGD, rolno-spożywczego, budowlanego. Podobnie intensyfikacji ulega eksport czeskich wyrobów i usług do Polski.


Dla polskich przedsiębiorców Czechy, po przeprowadzonych udanych reformach podatkowych mogą stanowić ciekawą alternatywę do prowadzenia działalności gospodarczej, co zwłaszcza dotyczy osób żyjących w regionach graniczących z Czechami, takich jak Dolny i Górny Śląsk.  Generalnie odnotowuje się wyższą kulturę prawną i administracyjną w Czechach w porównaniu z naszym krajem. Powszechny i uzasadniony jest pogląd o lepszym stosunku czeskiej administracji publicznej do przedsiębiorców.

 

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Czechy po ostatnich zmianach systemu podatkowego, oferują 15% liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych i 19% podatek CIT, zaś podatek dochodowy od dywidend wynosi 15%.


Czeski PKB „per capita” (według parytetu siły nabywczej) już w 2008 roku osiągnął poziom równy 80% średniego poziomu UE-27 i był znacznie wyższy, aniżeli w Polsce. Również przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Czechach od lat przewyższa to osiągane w Polsce.


Rynek czeski jest rynkiem dojrzalszym, niż rynek polski i oferuje zbliżone do niemieckich zasady funkcjonowania przedsiębiorców, co w szczególności dotyczy zasad konkurencji, prawodawstwa, etyki biznesowej i mentalności, co czasami może nie odpowiadać części polskich przedsiębiorców. Mimo to, Czechy stanowią ciekawy obszar biznesowy, na którym wielu polskich przedsiębiorców odniosło sukces.


Dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem czeskim przygotowaliśmy pakiet usług doradczych z nim związanych, obejmujących między innymi:

  • zakładanie, przekształcanie i likwidację spółek prawa czeskiego,
  • doradztwo podatkowe,
  • najem adresu rejestrowego w Pradze,
  • usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe,
  • doradztwo prawne i podatkowe dotyczące rynku czeskiego,
  • windykację sądową i pozasądową,
  • zastępstwo procesowe przed czeskimi sądami i urzędami.

 

Kontakt:

Hana Kuncova
Email: czechy@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót