Rachunki bankowe zagranicą

Wiemy, iż niektórzy spośród naszych klientów mogą być zainteresowani dostępem do usług finansowych zagranicą. Mogą potrzebować zapewniającego poufność rachunku bankowego, pożyczki, dostępu do zagranicznego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, itp.


W szczególności zaś, w przypadku międzynarodowej optymalizacji podatkowej, otwarcie takiego rachunku jest konieczne. Organizujemy dla naszych klientów całą procedurę związaną z otwarciem rachunku bankowego zagranicą.

Podstawowa oferta banków, z którym mamy podpisane umowy o pośrednictwie, zawiera:
 

  • otwarcie rachunku bankowego na spółkę, lub osobę fizyczną, w tym rachunków numerycznych - w przypadku banków w Liechtensteinie,
  • podstawowe waluty dla zagranicznych rachunków bankowych to Euro, CHF,USD, jednak otwieramy również rachunki zagranicą w polskich złotych i innych walutach nietypowych, takich jak rubel rosyjski, korona czeska, jen, korona szwedzka itp,
  • dostęp do rachunku online, w tym zlecanie przelewów,
  • wydanie karty płatniczej, bądź kredytowej (w tym drugim przypadku może być potrzebny depozyt gwarancyjny na koncie); karty mogą być wydane na okaziciela,
  • dostęp do bankowości inwestycyjnej poprzez fundusze inwestycyjne (głównie zagraniczne, ale mogą być też polskie), produkty ustrukturyzowane, akcje (polskie i zagraniczne), certyfikaty ubezpieczeniowe, lokaty, obligacje państwowe (w tym polskie), samorządowe, prywatne,
  • prowadzenie inwestycji w papiery wartościowe bez konieczności uiszczania podatku od dochodu z kapitałów pieniężnych,
  • dedykowanego doradcę w banku,

Cechą charakterystyczną dla rachunków bankowych otwieranych zagranicą i dedykowanych do celów optymalizacji podatkowej, jest możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych i reinwestowania całego zysku, jaki przynoszą dokonane inwestycje.

Pomagamy w uzyskiwaniu finansowania eksportu i importu, umożliwiamy dostęp do inwestycji kapitałowych, kredytów itp.
Dla naszych klientów oferujemy usługi otwierania rachunków bankowych i prowadzenia usług finansowych między innymi w następujących bankach:

  • Valartis Bank (Liechtenstein) AG, Liechtenstein – bankowość prywatna, inwestycyjna i komercyjna; jesteśmy przedstawicielami tego banku na terenie Polski,
  • Eurobank Ltd, Cypr – bankowość prywatna, inwestycyjna i komercyjna,
  • HSBC Ltd, Hong-Kong – bankowość prywatna, inwestycyjna i komercyjna;

Wszystkie powyższe banki gwarantują wysoki stopień poufności danych swoich klientów, przy czym najwyższy możliwy jest gwarantowany przez banki w Liechtensteinie. Otwieramy również rachunki bankowe w typowych bankach komercyjnych na całym świecie.

 

 

Kontakt:


Aleksander Stuglik
Email: astuglik@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

 

powrót