Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej to dziedzina naszej praktyki, której oddajemy się z przyjemnością, mając za sobą udokumentowane sukcesy, tak w przypadku sporów sądowych, jak i wydawania opinii prawnych w tym zakresie.


Nasi prawnicy są autorami sporej ilości artykułów poświęconych prawu informatycznemu i autorskiemu. Doradzając od 1997 podmiotom z branży informatycznej, jesteśmy przygotowani do obsługi prawnej procesów związanych z projektowaniem, rozwojem, bądź zakupem oprogramowania i innych utworów z zakresu informatyki, sprzętem komputerowym, zajmujemy się też umowami z zakresu prawa pracy zawieranymi z informatykami, licencjami i sublicencjami, umowami maintenance itp.  

Pomagamy również w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.


Kolejną naszą specjalizacją w zakresie ochrony dóbr intelektualnych są znaki towarowe i wynalazczość. Świadczymy także usługi dla twórców, producentów, wydawców i artystów wykonawców, jak też korzystających z dóbr niematerialnych w obszarze prawa autorskiego. Dla firm z sektora informatycznego mamy pakiet usług prawniczych IT-Legal dostosowany do specyfiki i oczekiwań klientów z tego sektora. Dla tych klientów przygotowujemy umowy licencyjne, wdrożeniowe, asysty technicznej, partnerskie i dystrybucyjne, a także podwykonawcze, łącząc aspekty prawno-podatkowe towarzyszące tym procesom ze znajomością branży i specyfiki działalności sektora IT.

 

 

Kontakt:


Aleksander Stuglik
Email: astuglik@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót