Prawo spółek

Oferta Kancelarii umożliwia przedsiębiorcom i osobom fizycznym szybkie zakładanie spółek kapitałowych i osobowych.
Specjalizujemy się w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu i sprzedaży gotowych spółek. Gotowe spółki sprzedajemy wraz z adresem rejestrowym i rachunkiem bankowym wg potrzeby. Ta oferta jest skierowana do osób, które chcą szybko, bezproblemowo i jedynie poprzez pełnomocnictwo rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bądź innym kraju.


Cały proces rejestracji bądź sprzedaży spółki może odbywać się zupełnie zdalnie na życzenie Klienta.
Ponadto, szeroka gama usług dodatkowych związanych z adresami rejestrowymi, usługami sekretarskimi i innymi usługami sprawia, że nawet najbardziej wymagający Klient osiąga swój cel.

Kancelaria KBZ zakłada i zajmuję się organizacją i asystą przy wyborze i tworzeniu spółek wszelkiego typu, w tym societas europea, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, przedstawicielstw, stowarzyszeń oraz fundacji, pomagamy także je likwidować. rejestruje i sprzedaje Spółki dostosowane do potrzeb naszych Klientów. W ramach swoich działań załatwiamy wszelkie czynności w imieniu i na rzecz Klienta, w całym procesie prawno – administracyjnym związanym za założeniem, rejestracją  lub/i sprzedaniem Spółki. Pozyskujemy wszelkie niezbędne decyzje, dokumenty oraz zezwolenia uprawniające nowopowstały podmiot do szybkiego podjęcia planowanej działalności gospodarczej.

Na naszą ofertę składa się m.in.:
1)    Zakładanie spółek;
2)    Zmiany w KRS;
3)    Likwidacja spółek;
4)    Obsługa prawno – administracyjna – wirtualne biuro;
 

Ponad powyższe Kancelaria specjalizuje się i z sukcesem doradza Klientom korporacyjnym w zakresie specyficznych zagadnień z prawem handlowym. Doradzając klientom w tym zakresie zawsze mamy na uwadze podatkowe skutki wyboru danej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmujemy się nadzorem merytorycznym i wykonawczym przy przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek.

Doradzamy przedsiębiorcom posiadającym spółki zadłużone, w celu zapewnienia ochrony ich majątku.

Pomagamy prowadzić sprawy korporacyjne Klientom z grona podmiotów publicznych i prywatnych (posiedzenia organów spółek, projekty uchwał, protokoły, głosowania, porozumienia).

W ramach obsługi procesów związanych z przekształceniami właścicielskimi spółek, współpracujemy również z finansistami, którzy pomagają naszym klientom w zakresie analiz i doradztwa finansowego.

 

Analizy rynkowe

 • Analizy rynków krajowych (wielkość rynku, segmentacja, główni gracze, otoczenie biznesowe, otoczenie regulacyjne, główne tendencje wpływające na rynek)
 • Analiza konkurencji – Identyfikacja głównych graczy na rynku, analiza asortymentu, itd.
 • Analiza sprawozdań finansowych spółek konkurencyjnych (zgodnie z ich dostępnością)
 • Analizy sposobu realizacji strategii wzrostu (opcje wzrostu organicznego vs dostępne opcje poprzez M&A)

Fuzje i przejęcia

 • Identyfikacja potencjalnych celów przejęć (polskich i zagranicznych)
 • Identyfikacja potencjalnych inwestorów dla spółki (branżowych i finansowych)
 • Kontakt z wyselekcjonowanymi podmiotami i inwestorami
 • Koordynacja procesów due diligence
 • Sporządzenie wyceny przedmiotu przejęcia (model finansowy)
 • Analizy pod kątem możliwych scenariuszy finansowania transakcji
 • Wsparcie w zakresie aranżacji finansowania transakcji M&A
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych na spotkania
 • Udział w negocjacjach transakcyjnych (SPA/SHA)
 • Analiza umów i doradztwo w zakresie umów transakcyjnych SPA/SHA (innych) pod kątem biznesowym
 • Analiza możliwych efektów synergii

Analiza planów rozwojowych

 • Przygotowanie modelu finansowego spółki z uwzględnieniem planów rozwojowych
 • Analiza scenariuszy wdrażania planów rozwojowych i ich wpływ na kondycję finansową spółki
 • Analiza optymalnej struktury finansowania planów rozwojowych
 • Przygotowanie biznes planów na potrzeby rozmów z podmiotami finansującymi
 • Wsparcie w zakresie aranżacji finansowania planów rozwojowych

Wyceny finansowe

 • Przygotowanie modelu finansowego spółki lub części przedsiębiorstwa w celu dokonania wyceny:
  • Metodą przepływów pieniężnych (DCF)
  • Metoda porównawczą (na podstawie wskaźników wyceny dla spółek giełdowych oraz obserwowanych transakcji fuzji i przejęć)

Innego rodzaju analiza finansowe (w zależności od potrzeb klienta)


Prawnicy kancelarii są m.in. autorami wielu opracowań dotyczących prawa spółek, w tym publikacji a także autorami wielu praktycznych, często precedensowych, rozwiązań – z powodzeniem stosowanych przez klientów.

 

Szybka spółka - sprawdź to.

 

 

Kontakt:

Krzysztof Żuradzki
Email: kzuradzki@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót