Prawo spadkowe i rodzinne

Oprócz obsługi przedsiębiorców, zajmujemy się także prawem rodzinnym i spadkowym. Mamy świadomość, że dla również naszych klientów-przedsiębiorców sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego mogą być bardzo ważne i delikatne, dlatego też świadczymy nasze usługi z zaangażowaniem i pełną dyskrecją. Podejmując się tego typu spraw, mamy na uwadze przede wszystkim dobro klienta.


Prawo rodzinne:

Pomagamy sprawnie przeprowadzić postępowania w sprawach o rozwód, unieważnienie małżeństwa czy separację. Takie sprawy prowadzimy od 30 lat i w ciągu tego okresu zgromadziliśmy duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu trudnych postępowań o rozwód. Zajmujemy się także sprawami związanymi z podziałem majątku wspólnego, znoszeniem wspólności majątkowej.

Mając w składzie wspólników adwokata posiadającego uprawnienia do występowania przed Sądem Metropolitalnym w Katowicach, możemy też asystować w postępowaniach o stwierdzenie nieważności małżeństw kanonicznych.

Biorąc pod uwagę dane Komisji Europejskiej wskazujące, iż coraz więcej Europejczyków wiąże się z partnerem posiadającym inne obywatelstwo, świadczymy nasze usługi nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. Rozwód, separacja lub śmierć jednego z małżonków wiąże się z problemami prawnymi związanymi przykładowo podziałem majątku, którego składniki często znajdują się w różnych krajach. Ze względu na szeroką sieć kontaktów z naszymi partnerami w innych krajach, z sukcesem przeprowadzamy transgraniczne postępowania rozwodowe i spadkowe. Z danych Komisji Europejskiej wynika, iż ok. 16% rozwodów w UE ma charakter międzynarodowy. Jest to ok. 170 tys. par rocznie, które zastanawiają się, w którym kraju powinny wziąć rozwód i jakie przepisy będą regulować ich sprawę. W dziedzinie międzynarodowych rozwodów i postępowań spadkowych możemy poszczycić się wieloma sukcesami i gronem zadowolonych klientów.


Prawo spadkowe:


Zajmujemy się przygotowywaniem testamentów i zapisów, sprawami o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku czy o odrzuceni spadku. Postępowania takie prowadzimy w Polsce, na terenie UE, a także w Izraelu. Pomagamy także restrukturyzować majątek spadkobierców w przypadku dziedziczenia długów, a także prowadzimy sprawy związane ze zbywaniem udziału spadkowego, działem spadku etc. Dla osób fizycznych zainteresowanych bezpodatkowych transferem majątku pomiędzy pokoleniami, oferujemy struktury oparte o fundacje.

 

Kontakt:

Łukasz Jarski
Email: ljarski@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót