Prawo pracy

Prawem pracy zajmujemy się od ponad trzydziestu lat, porównując zmieniające się koncepcje  dotyczące sposobu zatrudniania pracowników i ich wynagradzania. Mając tak długie doświadczenie, wiemy iż stworzenie odpowiedniej kultury korporacyjnej, dobór form zatrudniania pracowników, ich wynagradzania i motywowania, ma kluczowe znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstw na rynku.

 

Nie jest sztuką wygrywać spory z zakresu prawa pracy, sztuką jest tak zbudować relacje pomiędzy pracownikami, aby stworzony zespół należycie funkcjonował, przynosząc korzyść pracodawcy. Biorąc to pod na uwagę, doradzamy zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. W ramach indywidualnego prawa pracy przygotowujemy projekty umów o pracę, umów o tajemnicy przedsiębiorstwa, o zakazie konkurencji, jak również inne dokumenty związane z ochroną mienia pracodawcy. Konstruujemy ekonomicznie i podatkowo wydajne regulaminy wynagradzania.

 

W szczególności skupiamy się na sprawach związanych z zatrudnieniem kary zarządzającej (kontrakty, pakiety świadczeń), dla której przygotowujemy rozmaite pakiety atrakcyjnych podatkowo rozwiązań. Udzielamy porad i przeprowadzamy audyty w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawnych aspektach organizacji produkcji, w tym rozliczania czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców i personelu służby zdrowia. Wdrażamy i nadzorujemy procedury dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji, w tym w zakresie dobrych praktyk pracodawców, co sprzyja unikaniu procesów sądowych.  Przeprowadzamy audyty dokumentacji pracowniczej, wewnętrznych regulacji zbiorowych, takich jak regulaminy i akty podobne. W przypadku przejęć i przekształceń, monitorujemy i doradzamy w procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych.  Oczywiście prowadzimy również doradztwo w zakresie dokonywania zwolnień pracowników, w tym zwolnień grupowych.

 

 

Integralną sferą doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy jest legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, w tym również spoza UE.

 

 

W zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Pomagamy w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz innych procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą. Uczestniczymy w sporach zbiorowych.

 

 

Kontakt:


Aleksander Stuglik
Email: astuglik@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót