• Józef K. by tego nie wytrzymał: procesuję się od 30 lat

  Barbara Żuradzka – obsługiwała między innymi spółdzielnie, szpitale, jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie medycznym, sporach sądowych, prawie pracy.

  Dowiedz się więcej
 • Podatki są be?
  Napisz maila

  Agnieszka Plucińska – doradza w zakresie krajowego prawa podatkowego. Ma własne biuro rachunkowe.

  Dowiedz się więcej
 • Młody, ale z doświadczeniem

  Krzysztof Żuradzki – specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym szczególnie polskich i zagranicznych spółek z sektora budownictwa, doradza również w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami, w tym zbywanymi przez jednostki budżetowe.

  Dowiedz się więcej
 • Będąc sędzią nie sądziłem, że będę bronił oskarżonych

  Łukasz Jarski – adwokat, posiada uprawnienia do występowania przed Sądem Metropolitalnym Archidiecezji Katowickiej w sprawach m. in. dotyczącymi stwierdzania nieważności małżeństw.

  Dowiedz się więcej
 • Wszędzie, wszystko, bez mrugnięcia okiem

  Aleksander Stuglik – specjalizuje się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej, międzynarodowym prawie gospodarczym i prawie własności intelektualnej. Czynny menedżer pracujący dla spółek polskich i zagranicznych.

  Dowiedz się więcej
 • Mądrej głowy włos nie trzyma

  Andrzej Babilas – prowadzi procesy sądowe, doradza w sprawach karnych i rodzinnych.

  Dowiedz się więcej

Polityka bezpieczeństwa

Informacje związane z przeprowadzanymi przez naszych klientów transakcjami, zawieranymi umowami oraz wszelkie wrażliwe dane, są poufnymi informacjami objętymi w przypadku każdego klienta szczególną ochroną i tajemnicą zawodową. Prawnicy Kancelarii mają wyłącznie dostęp do dedykowanych materiałów poufnych i są zobowiązani do zachowania w całkowitej tajemnicy wszystkich informacji, do jakich mają dostęp zarówno w trakcie trwania stosunku łączącego ich z Kancelarią, jak również po jego zakończeniu. Każdy prawnik i pracownik administracyjny jest zobowiązany pisemnie do zachowania w poufności wszystkich wrażliwych danych klientów i Kancelarii.

Wszystkie zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami stawianymi w tym względzie przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dzięki dostosowaniu pracy wewnętrznego serwera połączonego z zaimplementowanym specjalistycznym programem do zarządzania czasem pracy, informacją i wiedzą, Kancelaria zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości usług dla swoich kontrahentów. Program zarządzający czasem pracy, informacją i wiedzą, został zmodyfikowany i przystosowany do indywidualnych potrzeb Kancelarii i jej klientów. Wewnętrzny system zabezpieczeń i jego regularna kontrola zapewnia klientom Kancelarii wysoki poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie technologii RAID, czyli duplikowanie danych na 3 lub więcej dyskach twardych, umożliwia zachowanie danych w przypadku awarii jednego z dysków (np. w wyniku awarii zasilania).

 

Dzięki wprowadzonemu oprogramowaniu prawnicy Kancelarii mogą mieć dostęp do zasobów wiedzy i informacji z każdego miejsca na świecie. To daje nam przewagę w walce z czasem, który dla naszych klientów jest bezcenny.

 

Przy pomocy odpowiednich systemów i urządzeń szyfrujących zabezpieczamy naszych Klientów przed nieuprawnionym dostępem do wszelkich informacji znajdujących się na nośnikach elektronicznych. Właśnie dlatego sieć komputerowa Kancelarii została wyposażona w urządzenia zabezpieczające Cisco zapewniające bezpieczeństwo najwyższego stopnia dzięki: Certyfikatowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szyfrowaniu: DES, 3DES, AES - Advanced Encryption Standard.

 

Prawnicy Kancelarii KBZ korzystają z polskich i zagranicznych programów prawniczych typu Legalis wydawnictwa CH Beck, bądź innych (Lex), wspomagających wiedzę prawniczą.

powrót