Optymalizacja podatkowa

Truizmem jest mówienie o tym, iż prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce napotyka na rozmaite, często kuriozalne, problemy i przeszkody, czyniąc ją mniej opłacalną, niż mogłaby być, gdyby nasz kraj tworzył dogodne warunki dla biznesu. Dla tych z pośród naszych klientów, którzy mają dość niespełnionych obietnic, bezsensownego, dziurawego i sprzecznego prawa, niekompetentnych urzędników, powolnych sądów i chcą samodzielnie polepszyć warunki prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowaliśmy pakiet usług związanych z optymalizacją podatkową. Pod tym terminem rozumiemy przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań, których naczelnym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowo-administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwiększenie stopy zysku, jego ochrona przed nadmiernym opodatkowaniem, przeniesienie części lub całości działalności operacyjnej przedsiębiorcy zagranicę - do kraju oferującego korzystniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, aniżeli Polska.


Cele naszych klientów związane z optymalizacją podatkową realizujemy na kilka sposobów. Jednym z najprostszych rozwiązań, jakie oferujemy jest przygotowanie dla klienta strategii prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółki zarejestrowanej w kraju oferującym korzystniejsze rozwiązania podatkowo-administracyjne. Popularnie takie działania  nazywane są offshore, lub rajami podatkowymi i niesłusznie kojarzą się z podejrzaną spółką zarejestrowaną na małej wysepce, gdzieś na Pacyfiku, lub Morzu Karaibskim. Zdecydowanie mniej osób ma świadomość, iż rajami podatkowymi mogą być USA, niektórej kraje UE, takie jak Węgry, Estonia, Cypr czy Irlandia,  albo też terytoria położone na Bliskim, lub  Dalekim Wschodzie, takie jak Bahrain, Hong-Kong, Makau, Labuan itp.


Dla klientów wymagających, oferujemy wyrafinowane rozwiązania z wykorzystaniem fundacji w Liechtensteinie, holdingów luksemburskich czy też niderlandzkich, nakierowane zarówno na bezpodatkowy międzypokoleniowy transfer majątku, ochronę zgromadzonego kapitału, nisko- lub bezpodatkową sprzedaż akcji i udziałów w spółkach, czy anonimowe reinwestowanie w polskie i zagraniczne aktywa.


Oferowane przez nas rozwiązania są dostosowane do stopnia oczekiwanej optymalizacji podatkowej i zapewniają zwrot już przy miesięcznym dochodzie brutto na poziomie 15 tysięcy złotych. Z optymalizacji podatkowej może skorzystać zarówno przedsiębiorca o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i start-up, przy czym część rozwiązań nadaje się również do zastosowania dla dobrze opłacanych pracowników, lub freelancerów.


Offshore to terytoria mogące zaoferować polskim przedsiębiorcom, w tym również z sektora MSP, nadzwyczaj korzystne formy działania, co przejawia się w postaci istniejących na takim obszarze regulacji prawnych motywujących do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Do stymulatorów tych należą przede wszystkim bodźce podatkowe w postaci częściowych lub całkowitych zwolnień podatkowych. Pomimo, iż Unia Europejska stara się walczyć z offshore, to jednak do tej pory – z racji ich przydatności dla wielkiego biznesu – nie doszło do ich likwidacji, a perspektywy przed nimi stojące należą do świetlanych.

Raje podatkowe zajmują znaczącą rolę w funkcjonowaniu światowej gospodarki. Ocenia się, że w chwili obecnej ponad połowa światowych aktywów zarządzanych jest poprzez struktury offshore.  Wykorzystanie rajów podatkowych umożliwia programowanie sytuacji prawnej przedsiębiorcy poprzez wykorzystywanie dogodnych przepisów oraz znaczące obniżenie obciążeń podatkowych.


W rajach podatkowych działalność podejmują już nie tylko instytucje finansowe, ale wszyscy przedsiębiorcy działający we rozmaitych branżach gospodarki, w tym w sektorze nowoczesnych technologii. Dogodne warunki dla przeprowadzania operacji wykorzystują przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, jak również podmioty zajmujące się produkcją. Każda z jurysdykcji stanowiących offshore oferuje odmienne warunki działania wynikające z czynników takich jak historia, podległość administracyjna, przepisy prawa, lokalizacja geograficzna, sytuacja polityczno - ekonomiczna czy system społeczny. Raje podatkowe jako miejsca lokowania inwestycji zawdzięczają popularność także niskim kosztom realizacji całego przedsięwzięcia. Koszt uruchomienia spółki oraz rocznej obsługi w przypadku spółek offshore jest częstokroć niższy niż spółek rejestrowanych w jurysdykcjach nie mających statusu rajów podatkowych. Nawet utworzenie struktury holdingowej składającej się z podmiotu macierzystego oraz podmiotów offshore o rozwiniętej strukturze nie oznacza wysokich kosztów.


Podstawowy pakiet usług związanych z powołaniem do życia spółki w raju podatkowym zawiera:

  • Analizę prawno-podatkową możliwości związanych z wykorzystaniem spółek offshore.
  • Usługę wyboru i rejestracji spółki (Pakiet zawiera sprawdzenie dostępności nazwy oraz zarejestrowanie spółki w trybie i na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore),
  • Opracowanie strategii funkcjonowania struktury offshore,
  • Sporządzenie dokumentów, dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw oraz pieczęci (Pakiet zawiera przygotowanie wszystkich niezbędnych, wewnętrznych dokumentów zgodnie ze standardami jurysdykcji, oraz wykonanie pieczęci spółki),
  • Usługi domicylu (Raje podatkowe  wymagają, aby spółki dysponowały lokalną zarejestrowaną siedzibą, miały wyznaczonego zarejestrowanego agenta, lub nawet pełnomocnika oraz sporządzały odpowiednie deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczały należne opłaty),
  • Dodatkowo oferujemy usługi najmu biura, sekretarskie, skrzynki pocztowej, linii telefonicznej oraz faksowej.

Poszczególne raje podatkowe nakładają na przedsiębiorców odmienny zakres obowiązków księgowych. Istnieją takie, w których obowiązek ten nie występuje wcale, istnieją również takie, w których funkcjonują rygorystyczne przepisy w zakresie prowadzenia rachunkowości i audytowania. W zróżnicowany sposób przedstawia się również kwestia archiwizowania przez organ rejestrowy (lub inny dysponujący podobnymi kompetencjami) informacji o spółce i przedsiębiorcach oraz poufności danych. W niektórych regionach istnieje obowiązek wskazania jedynie wysokości kapitału oraz nazwy spółki i jest to informacja publicznie dostępna. W innych regionach natomiast, należy udostępniać bardzo szczegółowe dane.


Przedsiębiorcy rozważający możliwość uruchomienia swoich przedsiębiorstw za granicą, w rajach podatkowych, winni uwzględnić wszelkie międzynarodowe przepisy prawne oraz regulacje rodzimej jurysdykcji odnoszące się do inwestowania i prowadzenia interesów przez osoby krajowe za granicą.

 

Kontakt:


Aleksander Stuglik
Email: astuglik@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót