Obsługa Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zakłady opieki zdrowotnej, bez względu na formę własności, publiczne czy niepubliczne mają swoją własną specyfikę przejawiającą się przede wszystkim w uzależnieniu ich funkcjonowania od bieżącej polityki państwa polskiego dotyczącej ochrony zdrowia obywateli.


Nie bez znaczenia dla ich kondycji i zasad funkcjonowania jest również narastająca konkurencja w branży, jak i ilość roszczeń o tzw. błąd w sztuce lekarskiej, z którymi zakłady opieki zdrowotnej, jak i samodzielnie praktykujący lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki czy położne, muszą się liczyć.  


Niemal dwudziestoletnia współpraca z licznymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie ochrony zdrowia pozwoliła nam zebrać doświadczenie przydatne dla skutecznej obsługi takich podmiotów. Uczestniczyliśmy w procesach komercjalizacji, likwidacji i przekształceń szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej. Aktualnie doradzamy w zakresie problematyki czasu pracy w służbie zdrowia, zamówień publicznych, odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej, czy też organizowania konkursów. Zapewniamy bieżącą obsługę prawną tego sektora w ramach umów o obsługę prawną.

 

Kontakt:

Barbara Żuradzka
Email: bzuradzka@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót