Nieruchomości

Kompleksowe doradztwo związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości jest jedną z naszych ścisłych specjalizacji.

 

Zajmujemy się przygotowywaniem prawno-podatkowej struktury transakcji mającej za przedmiot nieruchomości. Doradzając w tym przedmiocie zawsze bierzemy pod uwagę aspekty prawne i finansowe. Przy tego typu pracach przeprowadzamy na rzecz klientów audyty prawne nieruchomości, aby ustalić ich stan prawny.

 

Zajmujemy się reprezentacją stron na każdym etapie postępowania: przy negocjacjach z drugą stroną umowy, jak również w gminach i innych urzędach, o ile jest to niezbędne. W ten sposób pozwalamy naszym klientom zaoszczędzić czas i nerwy, bo unikają oni konieczności załatwiania czegokolwiek w administracji państwowej, czy samorządowej. Przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów związanych z przejściem praw do nieruchomości. Prowadzimy postępowania administracyjne, w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości (przed MSWiA), przed Ministrem Skarbu, jeśli chodzi o nieruchomości znajdujące się w gestii państwowych osób prawnych, oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych. Na życzenie klienta bierzemy udział w licytacjach nieruchomości bądź reprezentujemy go w postępowaniu o przysądzenie własności nieruchomości.

 

Prawnicy kancelarii reprezentują strony w sporach sądowych dotyczących nieruchomości, a także prowadzą w imieniu klientów postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych.

 

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach związanych z reformą rolną, nieruchomościami wywłaszczonymi czy też nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne.

 


Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich etapach postępowań sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Prowadzimy sprawy sądowe we wszystkich instancjach. Zajmujemy się także poszukiwaniem dokumentów własnościowych i administracyjnych, dzięki którym nasi klienci mogą skutecznie dochodzić swoich praw związanych z nieruchomościami w sądzie. efektem końcowym naszych działań jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, aby mogły one stanowić skutecznie przedmiot obrotu na rynku.

 

 

Kontakt:

Krzysztof Żuradzki
Email: kzuradzki@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót