Międzynarodowa windykacja należności

Coraz więcej polskich przedsiębiorców dokonuje internacjonalizacji swojej działalności gospodarczej, sprzedając swoje towary, lub usługi zagranicę, zarówno na terenie UE, jak i na dalszych rynkach. Geograficzne położenie Polski powoduje, iż strategicznymi rynkami dla naszego eksportu są Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina i Rosja. Jednak eksport nawet dla tej bliskiej zagranicy nie wyklucza ryzyka spowodowanego brakiem płatności ze strony kontrahenta.


Mając to na uwadze, w odpowiedzi na rosnące potrzeby i wymagania naszych klientów przygotowaliśmy pakiet usług i narzędzi związanych z zarządzaniem portfelem wierzytelności i windykacją należności zagranicą.


Naszymi klientami są głównie średnie i małe przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże i sektory gospodarki, których wspólną cechą jest eksportowanie większości swoich produktów, bądź usług, z czym wiąże się znaczne ryzyko powstania zatorów płatniczych przypadku braku zapłaty od zagranicznego kontrahenta. Wiemy też, iż ci przedsiębiorcy na ogół nie ubezpieczają swoich należności od kontrahentów.


Dysponując siecią powiązanych kancelarii prawniczych i firm windykacyjnych, świadczymy usługi międzynarodowej windykacji i obsługi prewencyjnej wierzytelności na głównych rynkach, na które dokonywany jest eksport z Polski.


Działania kancelarii oparte są na wypracowanych i ciągle udoskonalanych metodach sądowej i pozasądowej międzynarodowej windykacji należności. Uważamy, iż skuteczna windykacja należności od kontrahenta działającego na rynku lokalnym, np. w Niemczech, może być przeprowadzona tylko przez lokalną, znającą miejscowe zwyczaje kancelarię prawniczą, bądź firmę windykacyjną, przy czym niezbędna jest ścisła kooperacja z kancelarią reprezentująca polskiego wierzyciela.


My koordynujemy działania windykacyjne prowadzone na rynku lokalnym, gromadząc i przygotowując niezbędną dokumentację dla procesów windykacyjnych, zapewniamy też komunikację pomiędzy stronami, a także na bieżąco monitorujemy cały proces windykacji informując klienta o każdym kolejnym stadium.


Z uwagi na różnorodność spraw, które trafiają do procesu windykacji międzynarodowej, dla każdej sprawy przygotowujemy indywidualny cykl kroków windykacyjnych. Plan działań w sprawie windykacyjnej zależy od charakterystyki wierzytelności, lokalnych uwarunkowań prawnych, dozwolonych w danym kraju metod windykacji. Jesteśmy elastyczni, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów możemy zmodyfikować proces obsługi zlecenia windykacji zgodnie z życzeniami.


W zależności od potrzeb i możliwości rynku lokalnego, możemy dostarczyć na bieżąco informację o podjętych czynnościach windykacyjnych na każdym etapie windykacji. Sposób dostarczenia informacji, zakres oraz częstotliwość dopasowane są do oczekiwań Klienta.
Chcąc być rzetelnymi, nie obiecujemy, iż jesteśmy skuteczni na każdym rynku zagranicznym, nasze specjalności to Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania, Cypr, USA i Chiny, przy czym zapewniamy też obsługę na każdym rynku, na którym działają nasi lokalni partnerzy.

 

Kontakt:


Aleksander Stuglik
Email: astuglik@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97
 

powrót