Doradztwo prawne dla biznesuDoradzając przedsiębiorcom w sprawach prawnych i podatkowych od ponad 20 lat, zapewniamy skuteczne i optymalne usługi, które są dopasowane do oczekiwań naszych klientów. Podczas projektowania rozwiązań dla naszych klientów mamy na uwadze nie tylko aspekt prawny ale także podatkowy, jaki może wyniknąć z wdrożenia przez naszego klienta takiego, a nie innego scenariusza działań. Zapewniamy naszym klientom nowoczesne i kompleksowe podejście do proponowanych działań, wiedząc jak bardzo zmienia się rynek usług prawnych w XXI wieku. Chcemy, aby nasz klient przed podjęciem strategicznej dla niego decyzji miał pełną wiedzę o jej możliwych skutkach. Nie ograniczamy się przy tym wyłącznie do doradztwa strategicznego i z przyjemnością świadczymy również bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców tak w Polsce, jak i zagranicą. Bezpośrednio dostarczamy usług prawno-podatkowych z takich jurysdykcji jak Polska, Czechy, Cypr i Słowacja, a z pozostałych krajów z wykorzystaniem partnerskich kancelarii prawnych i podatkowych.

W ramach doradztwa prawnego i podatkowego, dla potrzeb klientów biznesowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, oferujemy następujące usługi:

  • stała obsługa prawna na terenie Polski i poza granicami,
  • pomoc prawna przy zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także przy innych czynnościach
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • zastępstwo procesowe przed sądami wszelkich instancji i organami administracyjnymi płatne według obowiązujących stawek,
  • sporządzanie opinii prawnych, w tym w szczególności w ramach specjalizacji Kancelarii,
  • sporządzanie pism procesowych i innych pism wymagających znajomości prawa,
  • porady prawne,
  • usługi wynajmu adresu, linii telefonicznej oraz biur w Polsce i zagranicą,
  • obsługa prawna jednorazowa polegająca na zastępstwie procesowym, asyście prawnej itp. płatna według stawek umownych godzinowej lub dziennej,
  • windykację masową


Zasadą, na której opieramy nasze kontakty z klientami, którzy powierzyli nam swoje sprawy jest poufność i stały kontakt, dzięki któremu klienci są stale poinformowani o stanie prowadzonej przez nas sprawy.Kontakt:

Krzysztof Żuradzki
Email: kzuradzki@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót