• Józef K. by tego nie wytrzymał: procesuję się od 30 lat

  Barbara Żuradzka – obsługiwała między innymi spółdzielnie, szpitale, jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie medycznym, sporach sądowych, prawie pracy.

  Dowiedz się więcej
 • Podatki są be?
  Napisz maila

  Agnieszka Plucińska – doradza w zakresie krajowego prawa podatkowego. Ma własne biuro rachunkowe.

  Dowiedz się więcej
 • Młody, ale z doświadczeniem

  Krzysztof Żuradzki – specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym szczególnie polskich i zagranicznych spółek z sektora budownictwa, doradza również w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami, w tym zbywanymi przez jednostki budżetowe.

  Dowiedz się więcej
 • Będąc sędzią nie sądziłem, że będę bronił oskarżonych

  Łukasz Jarski – adwokat, posiada uprawnienia do występowania przed Sądem Metropolitalnym Archidiecezji Katowickiej w sprawach m. in. dotyczącymi stwierdzania nieważności małżeństw.

  Dowiedz się więcej
 • Wszędzie, wszystko, bez mrugnięcia okiem

  Aleksander Stuglik – specjalizuje się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej, międzynarodowym prawie gospodarczym i prawie własności intelektualnej. Czynny menedżer pracujący dla spółek polskich i zagranicznych.

  Dowiedz się więcej
 • Mądrej głowy włos nie trzyma

  Andrzej Babilas – prowadzi procesy sądowe, doradza w sprawach karnych i rodzinnych.

  Dowiedz się więcej

Barbara Żuradzka

Wspólnik Założyciel.

 

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

W latach 70-tych została wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Katowicach.

 

Praktykę radcowską zaczynała w zespołach radcowskich przy obsłudze Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM oraz PP Lasów Państwowych. Później kierowała zespołem radców prawnych PSS Społem.

 

Od początku lat 90-tych prowadzi działalność gospodarczą związaną z doradztwem prawnym, najpierw jako wspólnik w Biurze Obsługi Prawnej IUS S.C., następnie jako wspólnik w B. Żuradzka Kancelaria Prawna Sp. K., a od 2011 pod obecną firmą.  W tych latach, oprócz obsługi spółdzielni i PP Lasów Państwowych zajmowała  się także obsługą ZOZów, NZOZów oraz prywatnych podmiotów  - spółek prawa handlowego, działających m.in. w sektorach budowlanym, architektonicznym, handlu międzynarodowego, gospodarki odpadami, transportu.

 

W wielu przedsiębiorstwach jest specjalistą w zakresie tworzenia i zmian układów zbiorowych pracy, systemów wynagradzania oraz innych systemów świadczeń pracowniczych. Doradza w zakresie zamówień publicznych od momentu wejścia do polskiego porządku prawnego tych przepisów.

 

Zajmowała się procesami związanymi uzyskiwaniem decyzji środowiskowych. W ciągu ostatnich lat zdobyła duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania prawa ochrony środowiska, w tym prawa budowlanego oraz prawa związanego z gospodarką odpadami.

 

Posiada ponad 30 letnią praktykę w procesowej obsłudze przedsiębiorców.

 

Doradza jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego w zakresie zamówień publicznych i sporów zbiorowych

 

Obecnie, na co dzień zajmuje się obsługą bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym SP ZOZ- ów, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, jak również indywidualnych praktyk lekarskich.

 

Jest kierownikiem zespołu procesowego Kancelarii. Pod jej kierownictwem prawnicy prowadzą spory gospodarcze w imieniu naszych klientów.

 

 

Barbara Żuradzka
Email:bzuradzka@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót